Home > Useful Information > Yksityisyydensuoja
Privacy Policy

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Tämä tietosuojakäytäntö koskee sivustoa www.ford.fi.

Kunnioitamme yksityisyyden suojaasi. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, kuinka Oy Ford Ab (”Ford”) käyttää ja käsittelee sinusta sivuston käyttäjänä keräämiänsä henkilö- ja muita tietoja. Käyttämällä sivustoa hyväksyt alla kuvatut tietosuoja- ja evästekäytännöt.

1   Mitä ja miten tietoja kerätään?

Ford kerää henkilötietoja sivustolta

 •  täyttäessäsi lomakkeita (esimerkiksi rekisteröidessäsi MyFord-tilin tai pyytäessäsi koeajoa)
 • automaattisesti käyttämällä evästeitä ja vastaavia teknologioita. Lisätietoja on Fordin evästeoppaassa.

Lisäksi Ford kerää henkilötietojasi, jos otat yhteyttä Fordiin käyttämällä sivustolla saatavilla olevia tietoja (Ford esimerkiksi säilyttää tiedot, jotka annat lähettäessäsi postia Fordille tai ottaessasi yhteyttä Fordin asiakaspalvelukeskuksiin).

Käsittelemme mm. seuraavia tietoja:

 • nimesi ja yhteystietosi (kuten osoitteesi ja sähköpostiosoitteesi) sekä yritystäsi tai työnantajaasi koskevat tiedot, jos teet tiedustelun yrityksen nimissä
 • henkilötunnuksesi
 • ajoneuvoasi koskevat tiedot, mukaan lukien ajoneuvon valmistenumero (VIN), rekisterinumero ja mittarilukema
 • tuotteet ja palvelut, joista olet kiinnostunut
 • yhteydenottoa ja markkinointia koskevat preferenssisi.

Rekisteriseloste on saatavissa, henkilötietolain mukaisen henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voi tehdä kirjallisesti osoitteesta Oy Ford Ab, PL 33 / Äyritie 24, 01511 Vantaa. Teemme parhaamme kunnioittaaksemme toivomuksiasi. Jossain tapauksissa tietoturvallisuuteen liittyvät seikat saattavat estää meitä toimittamasta tiettyä informaatiota.

2   Miten tietoja käytetään?

Ford käyttää keräämiään henkilötietoja

 • pyyntöjesi täyttämiseen (esimerkiksi MyFord-tilin luomiseen, koeajon varaamisen tai ajoneuvoesitteiden pyytämisen mahdollistamiseen tai rahoitustuotteiden tarkastelemiseen)
 • palveluiden ja tuotteiden tarjoamiseen, kehittämiseen ja tarjoamiseen
 • liiketoimintansa ja asiakassuhteidensa hallintaan
 • tiedustelujesi käsittelemiseen
 • markkinointimateriaalin lähettämiseen viestintäpreferenssiesi mukaisesti (sähköistä suoramarkkinointia lähetetään vain nimenomaisella suostumuksellasi)
 • laissa ja asetuksissa asetettujen velvoitteidensa täyttämiseen sekä rikosten ja petosten estämiseen ja tunnistamiseen
 • sivuston käyttötapojen analysointiin kehittääkseen sivustoa.

Ford voi myös yhdistää henkilötiedot kolmansien osapuolten tietoihin ja analysoida henkilötietojasi

 • kehittääkseen ja parantaakseen tuotteitaan ja palveluitaan
 • ymmärtääkseen asiakkaitaan paremmin
 • hallitakseen ja parantaakseen asiakassuhteitaan.

Edellä mainittuihin voi sisältyä esimerkiksi Fordin jakelustrategian mukauttaminen tietojen perusteella, markkinoinnin ja asiakaspalvelun tehokkuuden arvioiminen, markkina-analyysin suorittaminen sekä sinua mahdollisesti kiinnostavien tuotteiden tai palveluiden tunnistaminen ja viestiminen sinulle niistä.

Ford pyrkii siihen, että sen viestintä ja vuorovaikutus kanssasi on mahdollisimman hyödyllistä kannaltasi. Siksi Ford saattaa aika ajoin käyttää kolmansilta osapuolilta kerättyjä sinua koskevia tietoja selvittääkseen, mistä Fordin tuotteista ja palveluista saattaisit olla kiinnostunut. Tämän perusteella Ford saattaa lähettää sinulle tietoa kyseisistä tuotteista ja palveluista viestintäpreferenssiesi mukaisesti sekä antaa hallussaan olevia sinua koskevia tietoja asiakaspalvelukeskuksilleen, jos otat niihin yhteyttä. Ford saattaa myös tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa näyttääkseen sinulle räätälöityä mainontaa sosiaalisessa mediassa tai (jos olet sallinut evästeiden käytön) internetissä / muilla sivustoilla (lisätietoja on Fordin evästeoppaassa). Lisätietoja Fordin markkinointimateriaalien vastaanottamisen lopettamisesta on jäljempänä olevassa ”Oikeutesi”-osiossa.

Ford voi kerätä ja käsitellä myös muita tietoja kuin henkilötietoja, joista yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa. Vieraillessasi sivustolla Ford voi kerätä sinusta anonyymisti sivuston käyttöön ja käyttökokemukseen liittyviä tietoja, kuten tietoja selaimesi ja käyttöjärjestelmäsi asetuksista ja sivujen käyttötavoista. Ford pidättää oikeuden käyttää ja luovuttaa mitä tahansa kerättyjä muita kuin henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksessa. Jos muita kuin henkilötietoja yhdistetään henkilötietoihin, yhdistetyt tiedot katsotaan henkilötiedoiksi.

3   Henkilötietojen luovutus

Henkilötietosi saatetaan luovuttaa

 • yrityksille tai muille organisaatioille, jotka tarjoavat palveluita Fordin toimeksiannosta
 • yrityksille tai muille organisaatioille, joille olet pyytänyt Fordia luovuttamaan henkilötietojasi tai joille Ford saa suostumuksellasi luovuttaa niitä
 • jälleenmyyjille ja Fordin kumppaneille, kun tämä on välttämätöntä tuotteen tai palvelun tarjoamiseksi sinulle
 • yrityksen neuvonantajille
 • lainvalvontaviranomaisille, tuomioistuimille, sääntelyelimille, viranomaisille tai muille kolmansille osapuolille, kun Ford katsoo tämän olevan tarpeen laissa tai asetuksessa asetetun velvoitteen täyttämiseksi tai muuten Fordin tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi
 • kolmannelle osapuolelle, joka ostaa Fordin omaisuuden ja liiketoiminnan kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin tai jolle Ford siirtää omaisuutensa ja liiketoimintansa kokonaisuudessaan tai olennaisilta osin. Jos tällainen kauppa tai siirto tapahtuu, Ford ryhtyy kohtuullisiin toimenpiteisiin varmistaakseen, että henkilötiedot vastaanottava taho käyttää niitä tämän käytännön mukaisesti.

Ford saattaa myös siirtää henkilötietosi muille Ford Motor Company Groupiin kuuluville yhtiöille kaikkialla maailmassa sekä palveluntarjoajilleen. Luettelo Ford Motor Company Groupiin kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteessa http://corporate.ford.com/homepage.html.

Lisäksi osoitteessa www.ford.fi voit myös tarkastella FCE Bank Plc:n (”Ford Credit”) rahoitustuotteita. Jos olet Ford Credit -asiakas, voit mahdollisesti hallinnoida kyseisessä osoitteessa myös Ford Credit -tiliäsi. Jos teet näin, Ford luovuttaa tietojasi Ford Creditille, jotta Ford Credit voi todentaa henkilöllisyytesi ja antaa käyttöoikeuden Ford Credit -tiliisi. Ford Credit käyttää näitä henkilötietoja tavalla, joka kuvataan rahoitusta hakiessasi, tai Ford Credit -asiakkaiden osalta Ford Credit -sopimuksen mukaisesti.

4   Kansainvälinen luovutus

Henkilötietojasi voidaan siirtää Euroopan talousalueen (”ETA”) maihin sekä ETA:n ulkopuolisiin maihin (kuten Yhdysvaltoihin) sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

5   Tietojen suojaus

Ford ottaa henkilötietojesi turvallisuuden hyvin vakavasti. Ford pyrkii suojaamaan henkilötietosi ja muut Fordin hallussa olevat tietosi käyttämällä tarpeellisia ja kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja suojatakseen tiedot väärinkäytöksiltä, menetyksiltä ja tahattomilta tuhoutumisilta. Tietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan tietyt siihen oikeutetut henkilöt, ja kaikki tietoja käsittelevät henkilöt on velvoitettu pitämään tiedot luottamuksellisina.

6   Oikeutesi

Sinulla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi korjausta, täydentämistä tai poistoa, ellei Fordilla ole laista tai lainmukaisista kaupallisista tarkoituksista johtuvaa velvollisuutta tai tarvetta säilyttää kyseistä tietoa. Ford pidättää oikeuden kieltäytyä pyynnöistä, jotka ovat perusteettomia tai muutoin epäkäytännöllisiä, vaarantavat muiden yksityisyyden, tai jos laki ei muutoin vaadi pääsyn antamista tietoihin. Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevan pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu. Pyyntö tulee lähettää osoitteeseen: Oy Ford Ab, PL 33 / Äyritie 24, 01511 Vantaa palvelut@ford.com.

Sinulla on oikeus kieltää Fordia käsittelemästä sinua koskevia tietoja suoramainontaa varten ja, mikäli olet suostunut vastaanottamaan Fordin sähköistä markkinointiviestintää, sinulla on oikeus perua suostumuksesi, milloin tahansa, ilmoittamalla siitä kirjallisesti edellä mainittuun osoitteeseen tai puhelimitse: 010 3447 100 (arkisin 8.00-16.00).

7   Muut sivustot ja yhteisöpalvelut

Sivustolla saattaa olla linkkejä muille sivustoille, joihin Ford ei voi vaikuttaa ja joita tämä käytäntö ei kata. Jos siirryt muille sivustoille käyttämällä annettuja linkkejä, kyseisten sivustojen ylläpitäjät saattavat kerätä sinulta tietoja ja käyttää niitä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Nämä tietosuojakäytännöt saattavat poiketa Fordin käytännöstä.

Sivustolla saattaa olla mahdollista ostaa tuotteita ja palveluja tai pyytää niistä tarjouksia. Tällaisia tuotteita ja palveluja voivat olla esimerkiksi liikennevakuutus, ajoneuvon liisaus tai vuokraus tai lisävarusteet. Jotkin näistä tuotteista ja/tai palveluista ovat Fordin kumppanien tarjoamia, ja nämä kumppanit keräävät sinulta muita henkilötietoja täyttääkseen pyyntösi. Fordin kumppanit käyttävät keräämiään henkilötietoja tietosuojalausekkeissaan kuvaamalla tavalla tai siten kuin ne ilmoittavat henkilötietojen antamisen yhteydessä.

Sivustolla saattaa myös olla mahdollisuus jakaa tai seurata tietoja, jotka koskevat Fordia, sivustoa tai sen kautta saatavilla olevia tuotteita ja/tai palveluja. Tämä tapahtuu käyttämällä ulkopuolisten yhteisöpalveluiden toiminnallisuuksia (esimerkiksi jaa-, tykkää- tai seuraa-painikkeita). Ford tarjoaa tämän toiminnallisuuden, jotta se voi luoda kiinnostusta sivustoa kohtaan yhteisöpalveluverkostojesi jäsenten keskuudessa sekä sallia sivustoa koskevien mielipiteiden, uutisten ja suositusten seuraamisen ja jakamisen verkostojesi jäsenten kanssa. Huomaa kuitenkin, että henkilötietojen jakaminen yhteisöpalveluille saattaa johtaa siihen, että yhteisöpalvelun tarjoaja kerää kyseiset tiedot ja asettaa ne julkisesti saataville, mukaan lukien hakukoneiden kautta. Lue käyttämiesi sivustojen ja yhteisöpalvelujen tietosuojakäytännöt huolellisesti, jotta ymmärrät, miten ne käyttävät antamiasi tietoja.

8   Tietosuojakäytäntöön tehtävät muutokset

Ford saattaa muuttaa tätä käytäntöä aika ajoin. Jos Ford tekee huomattavia tai olennaisia muutoksia siihen, miten se käsittelee henkilötietojasi, asiasta tiedotetaan näkyvästi sivustolla tai ottamalla sinuun yhteyttä henkilökohtaisesti. Jos et hyväksy muutoksia, älä jatka sivuston käyttöä.

9   Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää Fordin tietosuojakäytännöstä, ota ystävällisesti yhteyttä Fordin asiakaspalveluun:

Oy Ford Ab
Y-tunnus 01082546
Postiosoite: Äyritie 24, 01510 Vantaa, Suomi
Sähköposti: palvelut@ford.com
Puhelinnumero: 010 3447 100

Puheluhinnat 010-alkuiseen yritysnumeroon kotimaan liittymistä: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6 snt/min, matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

 

Top