KUINKA VOIMME AUTTAA?

Kirjoita kysymyksesi…
Home > Useful Information > Yksityisyydensuoja ja käyttöehdot > Käyttöehdot
Terms and Conditions

KÄYTTÖEHDOT

Tätä sivustoa (www.ford.fi) ylläpitää Oy Ford Ab (”Ford”). Tämän sivuston käyttöön sovelletaan seuraavia käyttöehtoja. Käyttöehdot tulevat voimaan 1.2.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Käyttämällä sivustoa vakuutat olevasi täysi-ikäinen ja kelpoinen hyväksymään nämä käyttöehdot, tai että huoltajasi on hyväksynyt nämä käyttöehdot, ja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja ja voimassa olevaa lakia.

PYYDÄMME SINUA LUKEMAAN NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

1 Sivuston sisältö

1.1 Immateriaali- ja omistusoikeudet

Kaikki sivustolla oleva ja sivuston muodostava data, sisältö, informaatio ja materiaali, käsittäen rajoituksetta:

  • a) tekstit, hakemistot, grafiikat, valokuvat, kuvitukset, kuvat, video-, audio- ja äänileikkeet, mahdolliset mainokset ja markkinointimateriaalit, datan, ohjelmistot (lukuun ottamatta mahdolliset ns. avoimen lähdekoodin ohjelmistot, joita voit vapaasti käyttää kyseisten ohjelmistojen omien lisenssiehtojen mukaisesti), käännökset, HTML-koodit, designin, graafisen käyttöliittymän sekä yleisen käyttötuntuman (”look and feel”);
  • b) rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit, logot, toiminimet, palvelumerkit ja verkkotunnukset; ja
  • c) kaikessa muussa muodossa olevan informaation ja aineettoman omaisuuden

ovat joko Fordin ja Ford Motor Company Groupin omistuksessa, määräysvallassa tai lisensoitu Fordille/Ford Motor Company Groupille, ja siten soveltuvin osin mallioikeus-, tekijänoikeus- ja tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamia.

Ford pidättää oikeuden käyttää sivustolle lähetettyä materiaalia, mukaan lukien tekstiä ja kuvia, omiin tarkoituksiinsa joko sivustolla tai muussa muodossa, mukaan lukien mainontatarkoituksiin. Ford pidättää oikeuden valvoa, muokata ja hylätä sivustolle lähetettyä materiaalia.

1.2 Ajoneuvoja koskeva informaatio

Ford etsii jatkuvasti uusia tapoja parantaa ajoneuvojensa teknisiä ominaisuuksia, muotoilua ja tuotantoa, joten tällä sivustolla olevat tiedot muuttuvat jatkuvasti. Vaikka Ford pyrkii parhaansa mukaan tarjoamaan ajantasaiset tuote- ja tekniset tiedot, tätä sivustoa ei tule pitää Fordin tuotteiden ja palveluiden virheettömänä oppaana eikä minkään tietyn ajoneuvon myyntitarjouksena. Jakelijat ja jälleenmyyjät eivät ole Fordin edustajia, eikä niillä ole minkäänlaisia valtuuksia antaa Fordia sitovia nimenomaisia tai epäsuoria lupauksia tai vakuutuksia. Mahdollisia tällä sivustolla olevia viittauksia nopeuteen tai suorituskykyyn ei tule pitää kehotuksena ajaa vaarallisesti tai kansalliset rajoitukset ylittävillä nopeuksilla.

Kaikki polttoaineen kulutusarvot on ilmoitettu direktiivin 93/116/EY mukaisesti. Ne on laskettu käyttämällä samaa testisykliä, jota käytetään virallisten päästöluokitusten mittaamisessa. Niitä ei voida verrata aiempiin maantie-/kaupunkiajolukuihin, ja ne edustavat pikemminkin todellista kulutusta liikennekäytössä. Ajoneuvon todellinen polttoaineenkulutus saattaa normaalikäytössä poiketa testiolosuhteissa saaduista luvuista riippuen ajotavasta, tie- ja liikenneolosuhteista, ympäristötekijöistä ja ajoneuvon kunnosta. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä valtuutettuun Ford-jälleenmyyjään.

Ellei ominaisuuksia/valinnaisvarusteita tai lisävarusteita ole ilmoitettu vakiovarusteiksi, ne saattavat olla vakiovarusteluun lisättäviä ominaisuuksia tai olla saatavilla vain erikoisvarustelluissa malleissa tai lisämaksusta valinnaisvarusteena/lisävarusteena.

Tällä sivustolla olevat kuvat ja tiedot eivät välttämättä vastaa viimeisimpiä teknisiä tietoja Suomen markkinoilla, ja värit saattavat vaihdella. Lisäksi valinnaisvarusteet ja/tai lisävarusteet saattavat edellyttää lisämaksua ja esitetyt sijainnit ja ajoneuvot saattavat olla Suomen ulkopuolella.

2 Käyttöoikeus

Ford myöntää sinulle rajoitetun, ei-siirrettävissä olevan, ei-eksklusiivisen ja peruutettavissa olevan lisenssin avata, tarkastella, tallentaa ja tulostaa sivustoa ja sen sisältöä omaa henkilökohtaista, ei-kaupallista ja lainmukaista käyttöä varten, edellyttäen, että säilytät kaikki alkuperäisen aineiston sisältämät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeustiedot kaikissa aineistoista ottamissasi kopioissa.

Sivustolla olevan sisällön muunlainen jäljentäminen, tallentaminen, siirtäminen tai välittäminen missään muodossa, joko kokonaan tai osittain, ilman Fordin etukäteistä kirjallista suostumusta on kielletty. Sivuston muuttaminen tai muuntelu tai muunlainen kuin näissä käyttöehdoissa sallittu käyttö on kielletty. Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään.

3 Sivuston saatavuus

Ford tekee parhaansa, jotta sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, mutta ei voi taata sitä. Fordilla on oikeus keskeyttää sivusto, milloin tahansa ilman korvausvastuuta esim. muutoksen, uudistuksen tai sivustoon liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Ford rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. Fordilla on myös oikeus lopettaa sivuston tarjoaminen/tuottaminen milloin tahansa ilman korvausvelvollisuutta. Ford pyrkii ilmoittamaan siitä sivustolla ennen lopettamista.

4 Vastuunrajoitus

Ford pyrkii varmistamaan, että sivustolla olevat tiedot ovat paikkansapitäviä, täydellisiä ja ajantasaisia, mutta sivusto ja sen sisältö toimitetaan ”SELLAISENA KUIN NE OVAT” ja ”SILLOIN KUIN NE OVAT SAATAVILLA” ilman nimenomaisia tai epäsuoria vakuutuksia, takuita tai suosituksia. Ford ei nimenomaisesti anna mitään takuita tai vakuutuksia tällä sivustolla annettujen tietojen paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä. Ford ei myöskään takaa, että tämän sivuston käyttö on keskeytyksetöntä tai virheetöntä tai että sivustolla ja sen palvelimilla ei ole tietokoneviruksia, saastuneisuutta, tuhoavia ominaisuuksia tai ohjelmistovirheitä.

Ford ei missään tapauksessa vastaa kenellekään mistään sivuston käytöstä johtuvista tai sen käytön yhteydessä ilmenevistä vahingoista tai menetyksistä, tai vahingoista tai menetyksistä, joita saattaa aiheutua sivustollamme olevien tietojen tai esiteltyjen tuotteiden käytöstä. Tämä koskee myös rajoituksetta epäsuoria tai välillisiä vahinkoja ja mitä tahansa vahinkoja, jotka aiheutuvat käytöstä tai käyttömahdollisuuden, tietojen tai tuottojen menettämisestä. Edellä mainittu pätee riippumatta siitä, johtuvatko kyseiset vahingot tai menetykset sopimusperusteisesta toimesta, huolimattomuudesta vai muusta rikkomuksesta.

Ford ei vastaa tämän sivuston toimintaan tai saatavuuteen liittyvistä vaatimuksista riippumatta siitä, mitä muuta näissä käyttöehdoissa todetaan.

Ainoa käytettävissäsi oleva keino Fordia vastaan sivustoa tai jotakin sisältöä koskevan tyytymättömyytesi ratkaisemiseksi on lopettaa sivuston tai kyseisen sisällön käyttö.

Tämä kohta 4 ei kuitenkaan rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.

5 Ulkoiset linkit

Ford ei anna takuita eikä ota vastuuta mistään ulkopuolisista sivustoista, joihin saattaa olla linkki tältä sivustolta tai joista saattaa olla linkki tähän sivustoon. Ford ei myöskään suosittele tällaisia sivustoja. Ford ei voi vaikuttaa ulkopuolisiin sivustoihin, joille siirryt napsauttamalla tällä sivustolla olevaa linkkiä, ja käytät tällaisia sivustoja täysin omalla vastuullasi.

6 Tietoturva ja laitteet

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole koskaan täysin tietoturvallisia ja vastaat omien tietojärjestelmiesi tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Ford järjestää sivuston tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Ford ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Vastaat itse sivuston käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa sivustolle tai muille verkon käyttäjille. Vastaa kaikista sivuston käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelu- tai tietoliikennemaksuista.

7 Henkilötiedot ja evästeet

Fordilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti sekä tietosuojakäytännössä ja rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Ford käyttää sivustolla evästeitä. Lisää tietoa evästeistä saat Fordin evästekäytännöstä.

8 Muutokset

Ford kehittää sivustoa jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa sivustoa sekä sen sisältöä, milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman korvausvelvollisuutta. Ford on myös oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilman korvausvastuuta. Ford julkaisee päivitetyn version ehdoista sivustolla ja muutokset tulevat voimaan heti. Jatkamalla sivuston käyttöä, hyväksyt muutetut ehdot ja sitoudut niiden noudattamiseen.

9 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan ja niiden tulkinnassa käytetään Suomen lakia. Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen tuomiovalta näihin käyttöehtoihin liittyvissä kiistoissa.

Mikäli olet kuluttaja, voit myös saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi joko suoraan tai Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin kautta: http://ec.europa.eu/odr. Asian käsittelyssä tarvitset Fordin sähköpostiosoitetta: palvelut@ford.com. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi on suositeltavaa, että olet yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Jos jokin käyttöehdoissa olevista ehdoista katsotaan lainvastaiseksi, mitättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto mitätöidään ja poistetaan tästä lausekkeesta. Kaikki muut ehdot pysyvät voimassa, ja ne ovat edelleen sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia.

10 Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista tai sivustosta, voit olla yhteydessä Fordiin alla olevaan osoitteeseen:

Oy Ford Ab
Y-tunnus 01082546
Postiosoite: Äyritie 24, 01510 Vantaa, Suomi
Sähköposti: palvelut@ford.com
Puhelinnumero: 010 3447 100

Puheluhinnat 010-alkuiseen yritysnumeroon kotimaan liittymistä: Kiinteän verkon liittymästä 8,35 snt/puh + 6 snt/min, matkaviestinverkon liittymästä 8,35 snt/puh + 17,17 snt/min. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Top