Recycling your Ford

FORDIN KIERRÄTYS

Suomessa auto päätyy romutettavaksi, kun sillä on ajettu yli 20 vuotta. Kun Fordisi tulee tiensä päähän, varmista, että se kierrätetään oikein. Auton romuttaminen Suomessa on täysin maksutonta.

Koska romutettavat autot ovat iäkkäitä, ei niistä juurikaan löydy uudelleen käytettäväksi kelpaavia osia. Tämän vuoksi romuauto kannattaa toimittaa mahdollisimman suoraan kierrätyksen ammattilaiselle, jolla hallitsee koko käsittelyprosessin. Näin romuauton omistaja voi varmistua ympäristöä säästävästä ja vastuullisesta kierrätyskäsittelystä.

Vanhentuneita ajoneuvoja koskeva EU:n direktiivi (2000/53/EY) tuli voimaan vuonna 2007. Sen mukaan valmistajien on vastattava kaikista tai huomattavasta osasta romuajoneuvojen käsittelykustannuksista. Valmistajien ja heidän kumppaneidensa on myös täytettävä tiukat kierrätystavoitteet; 85 % ajoneuvon painosta vuonna 2006 ja 95 % vuonna 2015.

 

AUTON KIERRÄTYS

Ford Motor Company suhtautuu vakavasti ihmisten terveyttä ja ympäristöä koskevaan vastuuseensa. Tämä heijastuu Fordin toimintaperiaatteisiin ja niiden käytännön toteutuksiin. Ford on sitoutunut mm. ”Yhteiskuntavastuun” liiketoimintaperiaatteeseen, jota myös Fordin ympäristöstrategia tukee.

On tärkeää, että auton kierrätys hoidetaan ympäristöystävällisellä tavalla. Suomessa Oy Ford Ab:lla on tuottajavastuun hoitamisesta sopimus Suomen Autokierrätys Oy:n kanssa, jonka toimintaan voit perehtyä täällä.

Katso lähin kierrätyspiste Suomen Autokierrätyksen sivuilta.

KAIKKI MITÄ TULEE TIETÄÄ VAARALLISISTA AINEISTA

 • Valtuutetut Ford-korjaamot hoitavat kaikki korjaamolla syntyvät jätteet asianmukaisesti kierrätykseen, mutta mikäli auton omistaja tekee itse autoonsa huoltoja tai korjauksia, on vaaralliset jätteet ehdottomasti toimitettava näille tarkoitetuille paikallisille vastaanottopisteille.

  Käytettyjen akkujen hävittäminen

  Akut ja paristot sisältävät myrkyllisiä metalleja, kuten kadmiumia, elohopeaa, lyijyä tai litiumia eli ovat entiseltä nimeltään ongelmajätettä. Ne eivät kuulu kaatopaikkajätteen sekaan eivätkä missään tapauksessa luontoon.

  Ford-liike toimittaa vanhan akun kierrätykseen, kun hankit uuden akun Ford-huollon yhteydessä. Kierrättämisen lisäksi Ford pyrkii vähentämään akkujen ympäristövaikutuksia valmistamalla uusia akkuja, jotka ovat entistäkin kierrätettävämpiä ja sisältävät vähemmän myrkyllisiä materiaaleja.

  Muiden vaarallisten jätteiden hävittäminen

  Vaarallisiin aineisiin luokitellaan myös öljyt, jäähdytin-, jarru- ja kytkinnesteet, öljynsuodattimet, maalit, liuottimet, aerosolipakkaukset sekä elektroniikkajäte.

  Vaaralliset jätteet tulee pitää erillään muista jätteistä, eikä niitä pidä sekoittaa keskenään. Säilytyksen pitäisi tapahtua mieluiten tiiviissä alkuperäispakkauksissa, jotka on merkitty selkeästi. Esim. jäteöljyt voi kaataa vastaanottopisteessä olevaan säiliöön tai jättää keräyspaikalle omissa astioissaan.

  Auton elektroniikkajätteet (akulla tai paristolla toimivat laitteet) voi palauttaa valtakunnalliseen SER-keräyspisteverkostoon. Palautus on aina maksutonta. Lähimmän vastaanottopisteen löydät täältä www.kierratys.info.

 • EU:ssa syntyy vuosittain yli kolme miljoonaa tonnia käytettyjä renkaita. Näistä 2,5 miljoonaa tonnia kierrätetään.

  Renkaiden kierrätys

  Ford-liike toimittaa vanhat renkaat kierrätykseen, kun hankit uudet liikkeestämme.

  Suomessa vanhat renkaat voi toimittaa maksutta kierrätettäväksi mihin tahansa Rengaskierrätyksen 3040 vastaanottopisteestä. Paikanna lähin vastaanottopiste joko postinumeron tai oman sijaintisi perusteella.

 • Ford Motor Company tukee romuajoneuvojen hävittämistä valtuutetuissa autokierrätyspalveluissa, koska ne noudattavat oikeita menettelyjä vaarallisten aineiden käsittelyssä ja hävittämisessä.

  Lue lisää romuauton kierrätyksestä.

 • Ford Motor Company toimittaa yksityiskohtaiset purkamistiedot kansainvälisen purkamistietojärjestelmän (IDIS) kautta. Linkki: https://www.idis2.com/

  Järjestelmä on ilmainen kaikille IDIS-maiden kierrätysasemille.

 • Mikä on romuajoneuvo?

  Romuajoneuvo on moottoriajoneuvo, joka luokitellaan jätteeksi. Sen komponentit ja materiaalit luokitellaan myös jätteiksi. Jätteet sisältävät sekä kierrätykseen että uudelleenkäyttöön lähetetyt materiaalit

  Romuajoneuvoja koskevan lainsäädännön kaikkia säännöksiä sovelletaan kaikkiin henkilöautoihin ja kuljetusvälineisiin, joissa on enintään yhdeksän istuinta ja joiden paino on enintään 3 500 kg.

  Lisää kysymyksiä ja vastauksia Autokierrätyksen sivuilla.

  Kuinka paljon romutus maksaa?

  Auton romutus on ilmaista.

  Pitääkö auton olla kokonainen, kun se luovutetaan kierrätykseen?

  Myös puretun auton voi luovuttaa kierrätykseen. Autosta voi siis irrottaa esimerkiksi renkaat, moottorin tai muita auton osia uudelleen käyttöä varten. Auton pitää kuitenkin olla tunnistettavissa (valmistenumero).

  Mitä asiapapereita tarvitaan?
   

  • Auton rekisteriote tai rekisteröintitodistus (mikäli sellainen löytyy)
  • Henkilöllisyystodistus

  Ainoastaan omistajalla on oikeus romuttaa auto. Tämän vuoksi auton luovuttajan on pystyttävä todistamaan henkilöllisyytensä. Mikäli auton vie romutettavaksi muu kuin omistaja, hänellä on oltava valtakirja auton omistajalta/omistajilta.

  Miten auton rekisteristä poisto tapahtuu?

  Kun romuauto on vastaanotettu, luovuttajalle annetaan romutustodistus, jolloin auto siirtyy kierrätysjärjestelmään. Auto poistuu rekisteristä automaattisesti ja vuotuiset verot päättyvät, kun järjestelmästä lähtee tieto Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin. Myös vakuutusyhtiöön lähtee tieto vakuutusten päättämistä varten.

  Romuauton rekisteristä poisto on veloitukseton auton viimeiselle omistajalle.

  Mitä romutuksessa tapahtuu?
   

  1. Jotkut komponentit, kuten renkaat, akut, lasit ja nesteet, poistetaan.
  2. Kaikki uudelleenkäytettävät osat tai järjestelmät, jotka voidaan kunnostaa, poistetaan.
  3. Ei-metalliset osat poistetaan.
  4. Runko murskataan ja lähetetään kierrätysprosessiin.

  Romutettavasta autosta menee kierrätykseen ja hyötykäyttöön 95 %

  Mistä löytyy lähin romuautojen vastaanottopiste?

  Vastaanottopisteitä on Suomessa lähes 300. Lähin vastaanottopiste löytyy kätevimmin Suomen Autokierrätyksen verkkosivuilta.