KUINKA VOIMME AUTTAA?

Kirjoita kysymyksesi…
Home > Koe Ford > Historia ja perinteet

Ford historiaa Suomessa

Suomen ensimmäisen Fordin myi Stockmannin tavaratalo vuonna 1904. Auton osti apupappi Lampén ja auton mukana seurasi kuljettaja Waldemar Bergström. Autot olivat tuolloin hyvin harvinaisia Suomessa ja Lampénin autohurjastelu järkytti monia. Työmies-lehdessä arveltiin moisen ajamisen johtavan suoraa päätä helvettiin. Myös kirjailija Juhani Aho oli Fordin kyydissä ja kuvasi matkaansa 'infernaaliseksi'.

Ford-myyntiä Suomessa ryhdyttiin organisoimaan ja tienraivaajina olivat Nybergin-veljekset, jotka olivat siirtolaisina Amerikassa. Vuonna 1911 he hankkivat nimiinsä Ford-edustuksen, palasivat Suomeen ja perustivat liikkeen Helsinkiin. Kolme ensimmäistä T-Fordia tuotiin Suomeen vuonna 1912.

1910- ja 1920-luvuilla Ford-kauppaa käytiin Suomessa eri yksityisten liikkeiden toimesta. Esimerkiksi vuonna 1925 myytiin Suomessa 3661 Fordia ja ajoittain jopa yli puolet maassa myydyistä autoista oli Fordeja.

Ford Suomessa

Kasvaneen kysynnän myötä Suomeen perustettiin vuonna 1926 oma Ford-yhtiö nimellä Ford Motor Company of Finland. Perustamispäivä on 10.4.1926. Perustava yhtiökokous pidettiin Helsingissä, Serlachius & Rytin asianajotoimistossa ja yhtiö merkittiin yhtiörekisteriin 13.4.1926. Henry Ford ja hänen poikansa Edsel B. Ford merkitsivät kumpikin yhden 1000 markan osakkeen ja loput merkitsi Ford Motor Company, Dearborn, USA. Edsel B. Ford toimi myös johtokunnan puheenjohtajana. 

1920-luvulla osakkeenomistus oli kansainvälistä, sillä omistajia oli Tanskasta, Ruotsista, Virosta, Englannista, Hollannista, Amerikasta ja jopa Romaniasta. Osakerekisterissä ilmoitettiin myös "stånd eller yrke" eli "asema tai ammatti" ja sieltä löytyykin esim. seuraavia nimikkeitä: Sir, Rt.Hon.Lord, jägarlöjtnant, friherre, maanviljelijä, opettaja, johtaja, prokuristi, kauppias, varatuomari, pankinjohtaja, tallimies, kauppaneuvos, herra, rouva ja neiti. Osakkeenomistajien joukossa on tunnettuja suomalaisia nimiä, kuten Risto Ryti, Donner, von Frenckell, Järnefelt, O/Y Bensow A/B, O/Y Fazer A/B, SOK ja jopa Suomi-Filmi

Kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan alkoi nopeasti, sillä jo vuonna 1929 yhtiön osakkeista tarjottiin 40% kotimaisille markkinoille. Vuonna 1938 yhtiö listautui Helsingin Arvopaperipörssiin (jossa se oli vuoteen 2000 asti). Yhtiön nimi muuttui suomalaiseksi eli Oy Ford Ab:ksi.

1920-luku päättyi suureen pörssiromahdukseen 1929 ja sen myötä talouslamaan ja pulakauteen Suomessa. Tämä aiheutti autokaupan huomattavan vähenemisen, mutta Ford pärjäsi vaikeinakin aikoina juuri pula-ajan alla käyttöön otetun osamaksujärjestelmän ansiosta. Automarkkinat pysyivät lamassa aina vuoteen 1935 ja toipuivat hitaasti sen jälkeenkin.

Sota-aikana Fordin suomalaiset toiminnot olivat valtiovallan ja ensisijaisesti Suomen armeijan käytössä. Sota-aikana eli vuonna 1943 aloitettiin Helsingin Hernesaaressa uuden kokoonpanolinjan rakentaminen ja se valmistui vuonna 1945. Sodan jälkeen Ford osallistui monin lahjoituksin maan jälleenrakentamiseen. Tässä lainaus vuoden 1940 vuosikertomuksesta: "Amerikan Ford-yhtiön sekä Euroopan Ford-yhtiöiden tarjoaman erinomaisen hyvän yhteistyön ansiosta on yhtiömme voinut suorittaa huomattavia Ford-tuotteiden hankintoja Suomen Valtiolle. Yhtiömme toiminta on melkoisesti lisäytynyt ja myös laajentunut, kun on ryhdytty kuorma-autojen kokoonpanoon sekä puu- ja puuhiilikaasuttimien hankkimiseen ja asentamiseen autoihin ja traktoreihin. Johtokunta ehdottaa, että lahjoitetaan Suomen Valtiolle 1 miljoona markkaa jälleenrakennustöitä ja yleishyödyllisiä tarkoituksia varten."

Sodan jälkeen oli erityisesti henkilöautojen tuonti Suomeen säännöstelystä johtuen vaikeaa, sillä viranomaiset määrittelivät sen valuuttamäärän, jonka autotuontiin sai käyttää. Kuorma-autojen tuontisäännöstely lopetettiin vuonna 1957, mutta henkilöautojen vasta vuonna 1962 ja tuolloin nostettiin autovero kaksin- jopa nelinkertaiseksi. 1960-1970-luvuilla kilpailu vapautui ja automarkkinat saivat paljon uusia tuotteita, mm. japanilaiset autonvalmistajat aloittivat maihinnousunsa.

Seuraavan suuren myllerryksen Suomen autokauppa koki 1980-luvun lopulla alkaneen laman myötä. Henkilöautojen kokonaismyynti Suomessa putosi vuoden 1989 177 000 kappaleesta vain 56 000 kappaleeseen vuonna 1993. Tämä johti voimakkaisiin saneeraustoimenpiteisiin sekä Oy Ford Ab:ssä että monissa Ford-liikkeissä. Toimintoja organisoitiin uudelle, tehokkaammalle pohjalle ja voimakas kehitystyö aloitettiin.

Nykyään Ford on vakiinnuttanut paikkansa vahvana automerkkinä Suomen markkinoilla. Maahantuonnista vastaa Oy Ford Ab, joka ei ole enää listattu pörssiyhtiö. Uusia Fordeja myy Suomessa noin 45 Ford-liikettä, joista suurin osa tarjoaa myös huolto- ja varaosapalveluita. Monipuolinen uusien Ford-henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen valikoima tarjoaa sopivan ja luotettavan vaihtoehdon suomalaisille autoilijoille.

Top