KUINKA VOIMME AUTTAA?

Kirjoita kysymyksesi…
Home > Oma Ford > Hyödyllistä Tietoa > SYNC ja Bluetooth > Ford SYNC 2, kosketusnäyttö ja ääniohjaus
Ford SYNC 2 with Touchscreen and Voice Contol

FORD SYNC 2 englanninkielisellä ääniohjauksella ja kosketusnäytöllä

Siinä on lukuisia mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia, joiden ansiosta autosi yhteystoiminnot ovat entistäkin hyödyllisempiä ja helppokäyttöisempiä. Voit saumattomasti käyttää kosketusvärinäyttöä tai englanninkielisiä puhekomentoja ja esimerkiksi hakea Michelin-luokiteltuja kohteita matkan varrelta ja soittaa niihin. Lisäksi voit vaihtaa musiikkia tai ilmastoinnin asetuksia sekä soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Seuraavassa kerrotaan järjestelmän tärkeimmistä ominaisuuksista. Jos haluat lukea ohjeet kokonaisuudessaan, lataa käyttöopas.

 • Parin muodostaminen BluetoothiaBluetooth Trademark tukevan matkapuhelimen kanssa

  Parinmuodostuksen ansiosta Bluetoothia tukevat laitteet voivat viestiä keskenään turvallisesti.

  • Voit ladata puhelinluettelon yhteystiedot kuvilla ja asettaa äänikomennot.
  • Mahdolliset kaksoiskappaleet järjestetään ehdokasluetteloon, jonka jälkeen voit valita oikean rivin puheella [esimerkiksi "line 1" ("rivi 1") jne.] tai kosketusnäytöllä.
  • Tämän jälkeen voit valita seuraavan toiminnon, esimerkiksi Call (Soita).
  • Kun puhelimesta on muodostettu pari, Ford SYNC 2 muistaa sen ja suorittaa parinmuodostuksen automaattisesti uudelleen, kun se on kantaman alueella.
  • Järjestelmä tallentaa puhelinmuistion ja tekstiviestit. Uudelleenindeksoinnin yhteydessä se siis ainoastaan etsii muutokset, eikä kaikkia tietoja tarvitse ladata.
  • Vain autossa ollessa vastaanotetut tekstiviestit tallentuvat, eikä järjestelmä voi synkronoida puhelimessa olevia aiempia viestejä.
  • Ford SYNC 2:n käyttämät puhelimesta peräisin olevat tiedot ovat käytettävissä vain kun puhelin on autossa.
  • Pari voidaan muodostaa jopa 12 puhelimesta.
 • Tärkeimmät ominaisuudet:
   

  • määränpään syöttäminen yhdellä kertaa
  • kohdepisteiden haku englanninkielisellä puheella
  • 3D-rakennukset kartalla
  • Michelin-matkaopas
  • RDS-TMC-liikennetiedot – kyseessä on ainoa kansainvälinen standardi, jota käytetään liikennetietojen toimittamiseen ajoneuvojen satelliittinavigointijärjestelmiin.

  Ympäristöystävällinen reittivaihtoehto näyttää vähiten polttoainetta vievän reitin. Se välttää ruuhkaiset valtatiet ja käyttää mahdollisimman paljon isoja teitä, joilla kuljettaja voi säilyttää taloudellisen ajonopeuden. 
     

  Kotiosoitteen asettaminen kosketusnäytön avulla

  Koti voidaan asettaa tiettyyn osoitteeseen tai yksityisyyden takaamiseksi lähimpään risteykseen. Varmista ensin, että auto on pysäköity.

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Navigation (Navigointi).
  2. Kosketa Dest. (Määränpää).
  3. Kosketa My Home (Oma koti).
  4. Näyttöön tulee viesti "Home address empty. Add it now?" (Kotiosoite on tyhjä. Lisätäänkö se nyt?).
  5. Kosketa Yes (Kyllä).
  6. Valitse osoitteen syöttötapa vaihtoehdoista.
  7. Jos valintasi on Junction (Risteys) tai Address (Osoite), näyttönäppäimistö avautuu.

  Voit antaa osoitteen myös seuraavilla tavoilla:

  1. Favourites (Suosikit)
  2. Emergency (Hätätilanne)
  3. Junction (Risteys)
  4. Latitude/longitude (Pituus- ja leveysasteet).

  Navigointi määränpäähän puheohjauksen avulla

  Määränpää voidaan asettaa kosketusnäytön avulla eri tavoilla, esimerkiksi katuosoitteen, kaupungin keskustan tai kohdepisteen perusteella. Helpoin tapa on käyttää puhekomentoja: 

  1. Kosketa ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Destination address" ("Määränpään osoite").
  3. Järjestelmä pyytää osoitetta ja näyttää esimerkin näytöllä.
  4. Sano osoite luonnolliseen tapaan, esimerkiksi "Autokatu 1, Tampere".
  5. Järjestelmä etsii ensin kaupungin ja sitten siellä olevan kadun.
  6. Sijainti näkyy näytöllä kartalla.
  7. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  8. Sano "Set as destination" ("Aseta määränpääksi"), "Set as waypoint" ("Aseta reittipisteeksi") tai "Change something" ("Muuta jotain").
  9. Sano tässä esimerkissä "Set as destination" ("Aseta määränpääksi").
  10. Näyttöön tulee kartta, jossa on auton tämänhetkinen sijainti.
  11. Kun auto lähtee liikkeelle, reittiopastus alkaa.

  Huom: Jos et tiedä täydellistä osoitetta, SYNC 2 pyytää tiedot vaihe vaiheelta. Näyttöön tulee jokaisen vaiheen (risteys, kohdepiste ja katuosoite) kohdalla olennaisia käytettävissä olevia puhekomentoja.


  Navigointi määränpäähän kosketusnäytön avulla
   

  1. Kosketa nurkkaa Navigation (Navigointi).
  2. Kosketa Dest. (Määränpää).
  3. Valitse määränpään syöttötapa.
  4. Kosketa tässä esimerkissä Address (Osoite).
  5. Anna tiedot osio kerrallaan.
  6. Kun olet valmis, kosketa GO (Siirry).
  7. Näyttöön tulee määränpään kartta.
  8. Kosketa Set as destination (Aseta määränpääksi).
  9. Kun auto lähtee liikkeelle, puhuttu reittiopastus alkaa.
  10. Vaihtoehtoisesti voit asettaa osoitteen reittipisteeksi tai tallentaa sen suosikkeihin.

  Huom: Voit käyttää osoitteen syöttämiseen joko kaupunkia tai postinumeroa. Voit vaihdella kaupungin ja postinumeron syötön välillä painamalla kaupunkipainiketta.


  Reittipisteen asettaminen

  Reittipisteen asettaminen mahdollistaa useiden osoitteiden lisäämisen matkan varrelle. Näin määränpäähän voidaan kulkea niiden kautta. Sen jälkeen voidaan määrittää, missä järjestyksessä reittipisteissä käydään, ja laskea uusi reitti. Matkan varrelle ennen määränpäätä voidaan asettaa enintään viisi reittipistettä.

  1. Kosketa Set as waypoint (Aseta reittipisteeksi).
  2. Kosketa Add waypoint (Lisää reittipiste).
  3. Valitse matkan varrella olevan määränpään syöttötapa.
  4. Kosketa tässä esimerkissä Previous Destinations (Aiemmat määränpäät).
  5. Kosketa haluamaasi määränpäätä luettelossa.
  6. Sijainti tulee näkyviin kartalle.
  7. Kosketa Set as waypoint (Aseta reittipisteeksi).
  8. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
   • Aseta lisää reittipisteitä valitsemalla Add more (Lisää muita).
   • Järjestä reittipisteitä valitsemalla Change order (Muuta järjestystä).
   • Aseta SYNC määrittämään paras järjestys valitsemalla Optimise (Optimoi).
  9. Kun tarvittavat reittipisteet on annettu, kosketa Compute route (Laske reitti).
  10. Kun auto lähtee liikkeelle, puhuttu reittiopastus alkaa.


  Suosikin tallentaminen kosketusnäytön avulla

  Save a favourite (Tallenna suosikki) lisää osoitteen suosikkiluetteloon, jotta löydät sen jatkossa nopeasti. Tämä toiminto ei ole käytettävissä puheohjauksella.


  Palvelun tai yrityksen etsiminen puheohjauksen avulla
   

  1. Kosketa ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Find a car park" ("Etsi pysäköintialue"), "Find fast food" ("Etsi pikaruokala") tai "Find a railway station" ("Etsi rautatieasema").
  3. SYNC 2 kysyy, haetaanko läheltä vai jostakin kaupungista.
  4. Vahvista hakualue.
  5. Näyttöön tulee luettelo palveluista, joista on pyydetty tietoja.
  6. Valitse vaihtoehto luettelosta sanomalla esimerkiksi "Line 1" ("Rivi 1").
  7. Näyttöön tulee yrityksen sijainti kartalla.
  8. Paina uudelleen painiketta Voice (Puhe) ja sano "Set as destination" ("Aseta määränpääksi"), "Set as waypoint" ("Aseta reittipisteeksi") tai "Save to favourites" ("Tallenna suosikkeihin").
    

  Navigointivalikko

  Navigointivalikosta pääsee navigointiasetuksiin, liikennetietoihin ja opastuksen mykistykseen.

  1. Kosketa nurkkaa Navigation (Navigointi)
  2. Kosketa Menu (Valikko)
 • Indeksointi

  Indeksoinnin avulla Ford SYNC 2 luokittelee mediasoittimessa olevan musiikin.

  Kun musiikki on indeksoitu, Ford SYNC 2 voi toistaa valintoja raidan, artistin, albumin tai lajityypin mukaan. Ford SYNC 2 indeksoi musiikin automaattisesti aina kun USB-porttiin liitetään mediasoitin, jossa on uutta musiikkia. Indeksointi saattaa viedä muutaman sekunnin, mutta siinä voi kestää pidempään, jos soittimessa on tuhansia kappaleita.

   

  Musiikin toistaminen

  Voit kuunnella kaikkea puhelimeen tai muuhun laitteeseen tallennettua musiikkia, kun liität sen Ford SYNC 2 -järjestelmään jollakin tässä osiossa esitellyllä menetelmällä. Kun yhteys on muodostettu, ääni kuuluu puhelimen tai laitteen kaiuttimien sijaan auton kaiuttimista.

  Tämä pätee kaikkeen puhelimesta tai laitteesta toistettavaan ääneen riippumatta siitä, onko lähteenä musiikin toistosovellus tai YouTuben kaltainen online-lähde.

  Ford SYNC 2:n tukea liitettyjen laitteiden musiikin toistolle on parannettu:

  Parannettu puheohjaus Bluetoothin kautta yhdistettyjen laitteiden mediasisällölle, radiolle ja CD-levyille:

  • liitettyjen MP3-soittimien ja massamuistilaitteiden mediasisällön selaaminen
  • parannettu Bluetooth-äänenlaatu
  • Gracenote-medianhallinta puheohjauksen parannuksia ja albumikuvituksia varten.

  Musiikkia voidaan toistaa seuraavassa esitellyistä lähteistä. Valitse haluamasi vaihtoehto käyttämällä kosketusnäyttöä tai puheohjausta.

   

  USB

  Valitsemalla USB:n voit käyttää mediakeskittimen USB-porttiin liitettyä musiikkilähdettä, kuten digitaalista mediasoitinta tai USB-muistitikkua. Kun musiikkilähde liitetään porttiin, SYNC 2 indeksoi laitteen. Näin selvitetään, mitä tietoja laitteessa on saatavilla, ja valmistellaan niitä vastaavat puhekomennot.

  USB-äänen käyttäminen puheohjauksen avulla:

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "USB".
  3. Käytä käytettävissä olevaa puhekomentoa, kuten "Play All" ("Toista kaikki") tai "Browse" ("Selaa").

  Voit myös valita kappaleen, artistin tai albumin suoraan käyttämällä komentoja painettuasi painiketta Voice (Puhe), esimerkiksi "Play <The Beatles>" ("Toista <The Beatles>").

  Huom: Jos digitaalisella musiikkilähteellä on nimi (esimerkiksi "Matin iPod"), se näkyy kosketusnäytöllä USB-sanan sijaan.

   

  Bluetooth-ääni

  Valitsemalla Bluetooth-äänen voit käyttää äänen langatonta suoratoistoa Bluetoothia tukevasta matkapuhelimesta, josta on muodostettu pari.

  Bluetooth-äänen käyttäminen puheohjauksen avulla:

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Bluetooth Audio" ("Bluetooth-ääni").
  3. Käytä käytettävissä olevaa puhekomentoa, kuten "Play" ("Toista"), "Next" ("Seuraava") tai "Pause" ("Keskeytä").

  Huom: Jos käytät Bluetooth-ääntä USB-portin sijaan, puhekomentoja on käytettävissä vähemmän.

   

  CD

  Valitsemalla CD:n pääset CD-soittimen valikkoon ja voit käyttää eteen- ja taaksepäinkelaus-, skannaus-, sekoitus- ja toistotoimintoja. Lisäksi pääset asetuksiin, joissa voit muokata ääniasetuksia, tekstin näyttöä ja pakkausasetuksia.

  CD-äänen käyttäminen puheohjauksen avulla:

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "CD".
  3. Käytä käytettävissä olevaa puhekomentoa, kuten "Play/pause" ("Toista/keskeytä") tai "Next track" ("Seuraava raita").

   

  SD-kortti

  Valitsemalla SD-kortin pääset käyttämään mediakeskittimeen asetetulla SD-kortilla olevaa äänisisältöä.

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "SD Card" ("SD-kortti").

   

  A/V-sisääntulo

  Valitsemalla A/V-sisääntulon pääset käyttämään mediakeskittimen A/V-liitäntöihin liitettyjen laitteiden (esimerkiksi digitaalisen videokameran tai pelijärjestelmän) ääntä tai kuvaa.

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Line in" ("Linja sisään").

  Huom 1: Videon katselu edellyttää, että auto on pysäköity, sillä videon toistolle on asetettu nopeusrajoitus.

  Huom 2: A/V-liitäntöjen saatavuus vaihtelee ohjelmakohtaisesti. Joissakin ohjelmissa on tilalla aux-in-liitäntä (linjasisääntulo).

   

  Radio

  Ford SYNC 2 -järjestelmän avulla autossa olijat voivat hallita auton DAB- ja radiosoitinta kosketusnäytön tai puheohjauksen avulla.

   

  Radion käyttäminen puheohjauksen avulla:
   

  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Radio".
  3. Sano "DAB", "FM" tai "AM".
  4. Vaihtoehtoisesti voit sanoa ohjelmoidun aseman nimen, esimerkiksi "DAB Pre-set 2".
  5. Voit myös sanoa tietyn aseman, esimerkiksi "FM 101.2".

   

  Ohjelmoitujen radioasemien asettaminen kosketusnäytön avulla

  Automaattisesti:
   

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Entertainment (Viihde).
  2. Kosketa FM.
  3. Kosketa Options (Asetukset).
  4. Kosketa Autostore Pre-sets (AST) (Tallenna ohjelmoidut automaattisesti) ja sitten Refresh/Store (Päivitä/tallenna). Järjestelmä tallentaa senhetkisen sijainnin kuusi vahvinta asemaa automaattisesti.
  5. Tallentaminen saattaa kestää useita sekunteja, ja näytöllä lukee sen aikana Autostore.

  Manuaalisesti (valittaessa asemaa, jota ei ole ohjelmoitu):
   

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Entertainment (Viihde).
  2. Kosketa FM.
  3. Kosketa Tune (Viritä).
  4. Anna haluamasi taajuus ja kosketa Enter.
  5. Kosketa Pre-sets (Ohjelmoidut).
  6. Tallenna uusi asema tiettyyn paikkaan koskettamalla jonkin ohjelmoidun aseman painiketta pitkään.
  7. Ääni palaa hetken hiljaisuuden jälkeen, kun asema on tallennettu.
  8. Vanhan ohjelmoidun aseman nimi vaihtuu uuden aseman nimeksi.
  9. Vaihtoehtoisesti voit etsiä aseman käyttämällä radion Tune/Seek (Viritä/etsi) -painiketta. Voit tallentaa aseman koskettamalla ohjelmoidun aseman painiketta pitkään.
 • Kielet 

  Näyttö on käytettävissä 11 kielellä:

  • englanti (Iso-Britannia)
  • hollanti
  • ranska
  • saksa
  • italia
  • puola
  • portugali
  • venäjä
  • espanja
  • ruotsi
  • turkki

  Puhekomennot ovat käytettävissä yhdeksällä kielellä, jotka ovat yllä mainitut kielet puolaa ja ruotsia lukuun ottamatta.

  Samanaikaisesti käytettävissä on vain neljä puhekomentokieltä, ja ne vaihtelevat maakohtaisesti. Jos jokin muu HMI-kieli valitaan, järjestelmä siirtyy käyttämään oletusarvoisesti englantia (Iso-Britannia) puhekomentoihin.

   

  Kielen vaihtaminen
   

  1. Kosketa Settings (Asetukset).
  2. Kosketa System (Järjestelmä).
  3. Kosketa Language (Kieli).
  4. Kosketa haluamaasi kieltä.


  Huom: Myös ohjeet ja navigointikarttojen paikannimet vaihtuvat valitulle näyttökielelle.

   

  Kellonajan asettaminen kosketusnäytön avulla

  Kosketusnäytön yläosassa on keskellä suuri ja selkeä kello. Kellonajan muuttaminen:

  Automaattisesti:

  1. Kosketa kelloa.
  2. Nollaa kello GPS-aikaan koskettamalla Reset (Nollaa).

  Manuaalisesti:

  1. Kosketa kelloa.
  2. Muuta aikaa koskettamalla plus- tai miinuspainiketta.
  3. Kosketa AM tai PM.
  4. Kosketa Time (Kellonaika) tai Date (Päivämäärä) valitaksesi, kumman kello näyttää.
  5. Kosketa Outside Air Temperature (Ulkoilman lämpötila) On (Päällä) tai Off (Pois).
  6. Valitse kellon muoto koskettamalla 12-hour (12 tuntia) tai 24-hour (24 tuntia).
  7. Kosketa Auto Time Zone Update (Automaattinen aikavyöhykkeen päivitys) On (Päällä) tai Off (Pois).

  Huom: Jos auto kulkee aikavyöhykkeeltä toiselle, kellonaika muuttuu siten, että se on aina oikein. Kesä- ja talviaikoja ei kuitenkaan huomioida.


  Näytön kirkkauden lisääminen kosketusnäytön avulla

  Näytön kirkkautta voi lisätä tai vähentää vuorokaudenajan tai sääolosuhteiden mukaan:

  1. Kosketa Settings (Asetukset).
  2. Kosketa Display (Näyttö).
  3. Säädä näytön kirkkautta koskettamalla plus- tai miinuspainiketta.
  4. Voit myös valita valmiin kirkkausasetuksen: Auto (Automaattinen), Day (Päivä), Night (Yö) tai Off (Pois).
  5. Vaihtoehtona on esimerkiksi myös Auto dim (Automaattinen himmennys) päällä tai pois päältä.

   

  Navigointiasetukset:

  Reitin valitseminen

  Määränpään asettamisessa on käytettävissä kolme reittivaihtoehtoa:

  1. Fastest Route (Nopein reitti), jossa käytetään nopeimpia teitä
  2. Shortest Route (Lyhin reitti), jossa käytetään lyhintä matkaa
  3. Eco Route (Ekoreitti), joka kuluttaa vähiten polttoainetta.

  Kun olet antanut määränpään, reittivaihtoehdot näkyvät näytöllä painikkeina. Valitse jokin niistä ja aloita reittiopastus painamalla kosketusnäytöllä Start route (Aloita reitti).


  Reittiasetuksissa voidaan valita oletukseksi tietty reitti. Näin määränpään syöttö nopeutuu, kun se alkaa aina oletusreitillä.

  Joidenkin näyttöpainikkeiden oikealla puolella on useita valopalkkeja. Aluksi ensimmäinen valopalkki näkyy korostettuna. Kun painiketta painetaan toisen kerran, toinen valopalkki korostuu ja lisää asetuksia tulee näkyviin, ja niin edelleen. Näin käy esimerkiksi, kun karttatilaa vaihdetaan 3D-tilasta North Up (Pohjoinen ylhäällä) -tilaan ja sitten Direction Headed (Menosuuntaan) -tilaan.


  Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

  Voit luoda suojattua langatonta verkkoa varten tarvittavan yhteyden kolmella eri tavalla.


  USB-mobiililaajakaista
   

  1. Aktivoi yhteensopiva mobiililaajakaistalaite tietokoneella ja varmista sen toimivuus, ennen kuin liität sen Ford SYNC 2 -järjestelmään.
  2. Liitä yhteensopiva USB-laajakaistalaite auton mediakeskittimeen.
  3. Liitä tietokone tai muu mobiililaite yhdyskäytävätukiasemaan käyttämällä määritettyä suojausavainta.
  4. Kun yhteys Ford SYNC 2:een on muodostettu, avaa selain.

   
  Puhelimen yhteyden jakaminen Bluetoothin kautta

  Henkilökohtaisen verkon (PAN) täytyy olla päällä ajoneuvossa ja käytettävän puhelimen tulee olla varustettu sillä. Lisäksi puhelimessa täytyy olla sopiva henkilökohtaista verkkoa tukeva datapalvelu.

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Phone (Puhelin).
  2. Kosketa Settings (Asetukset) > Internet Data Connection (Internet-datayhteys) > PAN.
  3. Etsi puhelimen verkkoasetukset.
  4. Ota käyttöön Internet-yhteyden jakovalinta.

   

  Staattinen Wi-Fi-yhteys
   

  1. Kosketa Settings (Asetukset) > Wireless & Internet (Langaton ja Internet) > Wi-Fi Settings (Wi-Fi-asetukset) > Search for Wireless Networks (Hae langattomia verkkoja).
  2. Näyttöön tulee luettelo käytettävissä olevista verkoista, jotka ovat kantaman sisällä.
  3. Kosketa verkkoa ja sitten Connect (Yhdistä).
  4. Liitä mobiililaite valittuun verkkoon käyttämällä suojausavainta.
  5. Kun yhteys on muodostettu, muut tietokoneet tai mobiililaitteet voivat käyttää Internetiä suojatun verkon kautta.

   

  Wi-Fin käyttöönotto kosketusnäytön avulla


  Ajoneuvoon voidaan luoda salasanalla suojattu langaton verkko, jonka avulla matkustajat voivat käyttää Internetiä.

  1. Kosketa Settings (Asetukset) > Wireless Internet (Langaton Internet) > Wi-Fi Settings (Wi-Fi-asetukset).
  2. Varmista, että Wi-Fi network (client) [Wi-Fi-verkko (asiakas)] -asetuksena on ON (Päällä).
  3. Aseta Gateway (Access Point) [Yhdyskäytävä (tukiasema)] -asetukseksi On (Päällä).
  4. Kosketa Gateway (Access Point) Settings [Yhdyskäytävän (tukiasema) asetukset] > Security Key (Suojausavain).
  5. Oletussalasana voidaan vaihtaa käyttämällä näyttönäppäimistöä.
  6. Anna suojausavain ja kosketa Enter.
  7. Kosketa Gateway (Access Point) Settings [Yhdyskäytävän (tukiasema) asetukset] -näytöllä Apply (Käytä).

   

  Master-nollauksen suorittaminen kosketusnäytön avulla

  Master-nollaus voidaan suorittaa ennen USB-ohjelmistopäivitysten asentamista tai jos järjestelmässä on ongelmia. Toiminto poistaa kaikki tallennetut tiedot, kuten puheluhistorian, tekstiviestitiedot, navigoinnissa käytetyt määränpäät sekä puhelimet, joista on aiemmin muodostettu pari. Järjestelmä palautetaan tällä tavalla tehdasasetuksiin.

  1. Kosketa Settings (Asetukset) > System (Järjestelmä).
  2. Vieritä alas seuraavalle sivulle.
  3. Kosketa Master Reset (Master-nollaus).
  4. Vahvista koskettamalla Yes (Kyllä).
 • Nopeusvalvontavaroitus ja nopeusrajoitukset

  Nopeusvalvontavaroitusjärjestelmä näyttää kosketusnäytöllä ilmoituksen, kun nopeusvalvontakameraa lähestytään. Ominaisuus on saatavilla kaikkialla, mutta tietojen käyttö on kielletty joissakin maissa, jolloin sitä ei voi käyttää.

  Nopeusrajoitukset näkyvät kosketusnäytöllä joissakin maissa, paitsi jos liikennemerkkien tunnistus on käytettävissä, jolloin mittaristossa näytetään kyseiset tiedot. 
     
  Pysäköinti

  Ford SYNC 2:n kosketusnäyttöä käytetään näyttönä auton kaikissa pysäköintiominaisuuksissa. Järjestelmä on linkitetty autossa oleviin antureihin ja näyttää näytöllä etäisyyden muihin kohteisiin ja kuvaa kamerasta. 

  Pysäköintiavustintoiminto aktivoidaan erillisillä painikkeilla kosketusnäytön sijaan. Rekisterikilven yläpuolella olevan peruutuskameran kuva kuitenkin näkyy avustinnäytöillä, kun peruutukseen liittyviä ohjausliikkeitä suoritetaan. Kullakin avustinnäyttöjä näyttävällä toimenpiteellä on tärkeysjärjestys, joka määrittää, ohittavatko toimenpiteen avustinnäytöt näytöllä olevan muun sisällön. Esimerkiksi suoritettaessa peruuttamiseen liittyviä pysäköintiohjausliikkeitä peruutuskameran kuva näkyy aina näytöllä. 
     
  USB-älylatausportit
  (ei saatavilla joissakin ohjelmissa)    

  Ford SYNC 2 tukee USB-älylatausstandardia, jonka ansiosta kaikkia USB:n kautta yhdistettyjä laitteita ladataan sopivalla teholla. Perinteiset USB-portit antavat riittävästi virtaa älypuhelimen tai digitaalisen mediasoittimen lataamiseen, mutta eivät iPadin lataamiseen. Uudet USB-älylatausportit pystyvät antamaan huomattavasti enemmän virtaa ja antavat sitä laitteen tarpeen mukaan.

  Yhteentoimivuus: Jotkin Ford SYNC 2:n kanssa käytettävissä olevat laitteet eivät tue jokaista toimintoa. Käyttäjän tulee rauhassa tutustua järjestelmään ja laitteensa toimintaan sen kanssa.

  Ilmastointi

  Ilmastointia voi käyttää kosketusnäytön, puheohjauksen tai ilmastoinnin säätöpainikkeiden avulla.
   

  • Ilmastoinnin säätäminen puheohjauksen avulla:
  1. Paina ohjauspyörässä sijaitsevaa painiketta Voice (Puhe).
  2. Sano "Climate" ("Ilmastointi").
  3. Sano jokin seuraavista komennoista:
   • "AC on" (Ilmastointi päälle)
   • "MaxAC" (Ilmastointi täydelle teholle)
   • "Increase temperature" (Nosta lämpötilaa)
   • "Temperature 20 degrees" (Lämpötila 20 astetta)
  • Ilmastoinnin säätäminen kosketusnäytön [My Temp] -ominaisuuden avulla (ei saatavilla joissakin ohjelmissa)

  My Temp -ominaisuuden avulla kuljettajan suosima lämpötila voidaan tallentaa ja hakea uudelleen. Ominaisuuden avulla lämpötila voidaan asettaa usein käytettyyn asetukseen nopeasti napinpainalluksella:
   

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Climate (Ilmastointi).
  2. Näkyviin tulee kahdet säätimet, joista yhdet ovat kuljettajalle ja toiset matkustajalle.
  3. Aseta haluamasi lämpötila plus- ja miinuspainikkeilla.
  4. Säädä tuulettimen nopeutta plus- ja miinuspainikkeilla.
  5. Laita takaosan lisäilmastointi päälle tai pois päältä koskettamalla sen kuvaketta.
  6. Tallenna asetukset koskettamalla My Temp -painiketta pitkään, kunnes taustaväri muuttuu yksiväriseksi.
  • Istuinten lämmityksen tai viilennyksen säätäminen kosketusnäytön avulla

  Näitä ominaisuuksia voi hallita vain kosketusnäytön avulla.
   

  1. Kosketa kosketusnäytön nurkkaa Climate (Ilmastointi).
  2. Kosketa lämmityksen tai viilennyksen kuvaketta (kuljettaja tai matkustaja).

  Ford-hätäaputoiminto

  Hätäaputoiminto soittaa Bluetoothia käyttävän puhelimen avulla hätäpuhelun numeroon 112, jos turvatyyny tai polttoainepumpun sulku laukeaa törmäyksessä. 

  Hätäkeskukseen välitetään automaattisesti auton sijainti ja tieto onnettomuudesta. 

  Järjestelmä käyttää paikallista kieltä viestintään hätäkeskuspäivystäjän kanssa ja kuljettajan valitsemaa kieltä viestintään hänen kanssaan. 

  Palvelu on maksuton auton elinkaaren ajan.

  Hätäaputoiminto ei ole saatavilla kaikilla markkinoilla Euroopassa, ja hätäpuhelua ei tällä hetkellä soiteta seuraavissa maissa:

  ALANKOMAAT, ALBANIA, BOSNIA JA HERTSEGOVINA, MAKEDONIA, MOLDOVA, UKRAINA, VALKO-VENÄJÄ JA VENÄJÄ.

  Hätäaputoiminto on saatavilla seuraavilla markkinoilla Euroopassa: 

  ANDORRA, BELGIA, BULGARIA, ESPANJA, FÄRSAARET, GIBRALTAR, GUERNSEY, IRLANTI, ISLANTI, ISO-BRITANNIA, ITALIA, ITÄVALTA, JERSEY, KANARIANSAARET, KREIKKA, KROATIA, KYPROS, LATVIA, LIECHTENSTEIN, LIETTUA, LUXEMBURG, MALTA, MANSAARI, MONACO, MONTENEGRO, NORJA, PORTUGALI, PUOLA, RANSKA, ROMANIA, RUOTSI, SAKSA, SAN MARINO, SERBIA, SLOVAKIA, SLOVENIA, SUOMI, SVEITSI, TANSKA, TŠEKIN TASAVALTA, TURKKI, UNKARI JA VIRO.

  Tarkista hätäaputoiminnon viimeisimmät saatavuustiedot lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

  Ford-hätäaputoiminnon käyttöönotto
   

  1. Kosketa Settings (Asetukset) > Phone (Puhelin) > Emergency Assistance (Hätäaputoiminto).
  2. Aseta Emergency Assistance (Hätäaputoiminto) On (Päälle) tai Off (Pois).
  3. Aseta Emergency Assist. Reminder (Hätäaputoiminnon muistutus) On (Päälle) tai Off (Pois).
  4. Kosketa In Case of Emergency (ICE) (Hätätilanteessa) -kohdassa Edit (Muokkaa).
  5. Valitse kaksi yhteystietoa puhelinmuistiosta.

  Huom: In Case of Emergency (ICE) (Hätätilanteessa) -kohtaan asetettuun yhteysnumeroon voi ottaa yhteyttä yhdellä kosketuksella kosketusnäytöltä hätäaputoimintoon liittyvän tapahtuman jälkeen.

Top